Strādājam arī sestdien 8.maijā, no plkst. 8:00 līdz 17:00

Image
klientu dalas prieksha

Sākot ar 2021.gada 1.jūliju, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavā pārņems pilnsabiedrība “JKP”, tādēļ nepieciešams noslēgt jaunus līgumus.

To iespējams izdarīt arī sestdien, 8.maijā, no plkst. 8:00 līdz 17:00, informē pilnsabiedrība “JKP”.  Līgumu iespējams noslēgt arī elektroniski.

 

Ja klients vēlas noslēgt līgumu klātienē, tad to var izdarīt klientu apkalpošanas centrā Dobeles šosejā 34, Jelgavā, darbdienās no plkst. 8 līdz 19, bez pusdienas pārtraukuma. Lai nodrošinātu iespēju noslēgt līgumu tiem, kas vēlas izdarīt to klātienē, bet netiek darbdienās, apkalpošana notiks arī sestdien, 12.jūnijā, kad klientus pieņems no plkst. 8 līdz 17.

 

Savukārt elektroniski līgumu iespējams noslēgt pilnsabiedrības JKP mājaslapā atkritumijkp.lv, sadaļā “Jauns līgums”.

 

Pilnsabiedrība “JKP” sniegs jelgavniekiem pakalpojumus, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības veiktā iepirkuma ID. Nr. JPD 2020/30/SK rezultātiem. Savukārt, konteineru nomaiņa (pārņemšana) notiks, veicot kārtējo atkritumu izvešanu atbilstoši pastāvošajam grafikam.

 

Ikviena sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldībā izvēlēto pakalpojuma sniedzēju. Esošais pakalpojuma sniedzējs – SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" – atkritumu izvešanu pārtrauks 30. jūnijā.