Biežāk uzdotie jautājumi

Iepriekšējam atkritumu apsaimniekotājam beidzas līgums ar pašvaldību, tādēļ tika izsludināts konkurss un tajā uzvarēja cita juridiska persona, proti, pilnsabiedrība “JKP”, līdz ar ko iedzīvotājiem jāpārslēdz līgums.

 • To iedzīvotāju, kuri dzīvo daudzdzīvokļu mājās, vārdā sadzīves atkritumu līgumus pārslēdz to pilnvarotā persona
 • Savukārt uzņēmumiem un privātmāju īpašniekiem līgumi jāpārslēdz katram pašam

Mēdz būt, ka izsludinātajā iepirkuma procedūrā par izdevīgāko tiek atzīts jau esošā atkritumu apsaimniekotāja piedāvājums, bet iedzīvotājiem tik un tā ir jāpārslēdz līgums. Tas nepieciešams tā iemesla dēļ, ka, visticamāk, līguma iepriekšējās prasības un nosacījumi vairs nav spēkā. Turklāt arī viens no iepirkuma nosacījumiem ir jaunu līgumu slēgšana.

 • Klientu apkalpošanas centrā Dobeles šosejā 34, Jelgavātālr.: 63026010, no plkst. 8.00 līdz 19.00
 • Elektroniski aizpildot pieteikuma veidlapu un parakstot to ar elektronisko parakstu E-paraksts

Lai noslēgtu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, nav obligāta prasība būt īpašniekam.

Atkritumu izvešanas cenas veidojas no cenas par kubikmetru. Ar izvēlētā izmēra konteinera izvešanas izcenojumiem atbilstoši tā tilpumam varat iepazīties šeit.

Ikviena iedzīvotāja pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldībā izvēlēto pakalpojuma sniedzēju. 

Ja nav noslēgts līgums, var tikt piemērots administratīvais sods par neiesaistīšanos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā – fiziskajām personām soda naudas apmērs ir no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 430 līdz 1400 eiro. 

Soda apmēru par neiesaistīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā paredz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. pants.

 • ne retāk kā vienu reizi mēnesī, izņemot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kur atkritumu izvešanu nodrošināsim ne retāk kā 1 reizi nedēļā
 • nepieciešamības gadījumā klients var pieteikt biežāku/retāku atkritumu izvešanu (bet ne retāk kā noteikts saistošajos noteikumos) vai mainīt konteineru – uz lielāku vai mazāku tilpumu
 • ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, piemēram, tā ir vasarnīca, tad klienti var noslēgt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu par regulāru atkritumu izvešanu ne retāk kā 2 reizes gadā
 • iespējams pieteikt papildu apjoma izvešanu - tā piesakāma kā atsevišķs pakalpojums par atsevišķu samaksu

Protams, to var izdarīt zvanot uz klientu apkalpošanas centra talruni vai ielogojoties e-pakalpojumos. Ielogojoties vietnē, varēsiet:

 • Apskatīt izvešanas grafikus
 • Pieteikt papildus izvešanu (vismaz 1 darba dienu pirms plānotās pakalpojuma sniegšanas dienas)
 • Pieteikt lielgabarīta atkritumu izvešanu (vismaz 3 dienas pirms plānotās pakalpojuma sniegšanas dienas)

Atkritumu izvešanas grafiks visiem tiks nosūtīts līgumā norādītajā saziņas veidā (pa e- pastu vai pastu)

 • Mēs plānojam un organizējam darbu tā, lai nodrošinātu atkritumu izvešanu laika posmā no plkst. 6.00 līdz 22.00
 • Privātmāju īpašnieki ir aicināti sekot līdzi grafikam mobilajā lietotnē un ieslēgt opciju “Atgādinājumi” – tā varbūtība palaist garām izvešanu būs mazāka
 • Privātmāju īpašniekiem jānovieto atkritumu konteiners ārpus žoga, pēc iespējas tuvāk ielas braucamajai daļai
 • Fotofiksācija apstiprina darbu izpildi, kā arī ļauj piefiksēt savākto atkritumu apjomu
 • Papildus tiek fotografēts gadījumos, ja šķiroto atkritumu konteineros tiek konstatēts neatbilstošs atkritumu sastāvs vai, ja rodas dažādas problēmas saistībā ar darba uzdevumu izpildi (piemēram, piekļuves problēmas, problēmas ar konteineru, papildu apjoms utt.)
 • Problemātiskos gadījumos fiksētais tiek nosūtīts arī klientam situācijas pārrunāšanai un risinājuma rašanai atbilstoši līguma nosacījumiem
 • Jānoslēdz līgums par atkritumu apsaimniekošanu
 • Privātmāju īpašniekus aicinām savlaicīgi novietot konteineru ārpus privātās teritorijas. Vēlams – iepriekšējās dienas vakarā vai izvešanas dienā agri no rīta
 • Jānovieto konteiners labi redzamā vietā, kurai izvešanas transports var piekļūt

Nē, diemžēl šķirošanai paredzētos konteinerus lietošanā var iegūt tikai tie klienti, kas ir noslēguši līgumu par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu.

 • Ziņojiet par to mums – sūtot foto vai zvanot uz klientu apkalpošanas centru tālr.: 63026010 . Dabīgi nolietojušies konteineri pēc klienta pieprasījuma tiks nomainīti vai salaboti, ja vien to remonts būs iespējams