Papildus pakalpojumi

Spēkā esošais cenrādis

Pakalpojums
Pakalpojuma maksa bez PVN
Pakalpojuma maksa ar PVN
Papildu nosacījumi

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs

22.59 EUR/m3

27.33 EUR/m3

 

Ārpus SA tvertnēm izvietoti SA

22.59 EUR/m3

27.33 EUR/m3

Atkritumi, kuri tiek novietoti virs pilna konteinera (ar pilnībā neaizvērtu vāku) vai blakus

Būvgružu izvešana (ārpus CSA tvertnēm)

43.96 EUR/h

53.19 EUR/h

 

Papildus izvešana lielgabarīta atkritumiem

43.96 EUR/h

53.19 EUR/h

Ārpus līgumā paredzētajām

Individuāla piekļūšana SA tvertnei/ēm (piekļūšana ar pulti, atslēgām, caurlaidēm, atsevišķa brīdināšana utt.)

SA tvertnes/ņu izstumšana no privātās teritorijas un novietošana atpakaļ vietā, līdz 20 m

2.52 EUR

3.05 EUR

Cena tiek piemērota par katru izvešanas reizi. Papildus Pasūtītājs sedz izmaksas par pulšu, atslēgu, caurlaižu izgatavošanu x 3 gab. (SA + 2 dažādi DAV), izņemot, ja iepriekš norādīto komplektu nodrošina Pasūtītājs

Automašīnas dīkstāve 51.99 EUR 62.91 EUR EUR / Stundā
Atkritumu vedēja mašīnas pakalpojumi 51.99 EUR 62.91 EUR EUR / Stundā

Tvertnes dezinfekcija izbraucot uz klienta adresi, papildus plānotajai

12.00 EUR

14.52 EUR

EUR / Reize

Tvertnes augstspiediena mazgāšana un dezinfekcija (nomaiņas ceļā), papildus plānotajai

17.00 EUR

20.57 EUR

EUR / Reize

Tvertnes nomaiņas pakalpojums mainot uz citu tilpumu, biežāk par 1 reizi pusgadā

35.00 EUR

42.35 EUR

 

Rēķini pa pastu

1.65 EUR/gab.

2.00 EUR/gab

 

SA apsaimniekošanas līguma atjaunošanas maksa pēc parāda nomaksas

6.66 EUR

8.06 EUR

Par katru SA tvertni, katrā atjaunošanas reizē.

SA apsaimniekošanas pakalpojuma pārtraukšanas un atjaunošanas izdevumi 35.84 EUR 43.37 EUR  

Lielgabarīta konteineru noma

2.30 EUR / dienā

2.78 EUR / dienā

Konteineru nomas maksa + m3 tarifs par izvešanu (SA, LA, BIO, Būvgruži) + transportēšanas izmaksas

SA tvertnes remonts (bojāts SA tvertnes vāks vai ritenis)

15 % apmērā

15 % apmērā

15% apmērā no jaunas tvertnes vērtības

       

Jauna tvertnes cena

Cena bez PVN

Cena ar PVN

 

Tvertne ar tilpumu 0,14 m3

35.00 EUR

42.35 EUR

140140 png

Tvertne ar tilpumu 0,24 m3

41.00 EUR

49.61 EUR

240 png 2240 png 2

Tvertne ar tilpumu 0,66 m3 182.80 EUR 221.19 EUR 660
Tvertne ar tilpumu 0,77 m3 194.40 EUR 235.22 EUR 660

Tvertne ar tilpumu 1,1 m3

213.43 EUR

258.25 EUR

110011001100
       

Parādu administrēšana un atgūšana Latvijas Republikas teritorijā:

Pirmreizējā parādu atgūšana
(ja ar parādu atgūšanu Pasūtītāja uzdevumā pirms nodošanas
Izpildītājam nav nodarbojusies kāda trešā persona)
Atkārtotā parādu atgūšana
(ja ar parādu atgūšanu Pasūtītāja uzdevumā pirms nodošanas
Izpildītājam ir nodarbojusies kāda trešā persona)
12%* 16%*

*Atlīdzība % no faktiski atgūtās parāda summas no parādniekiem–fiziskām/juridiskām personām.