Papildus pakalpojumi

Spēkā esošais cenrādis

Nr.
Pakalpojums
Pakalpojuma maksa bez PVN
Pakalpojuma maksa ar PVN
Papildu nosacījumi
1.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs

29.81 EUR/m3

36.07 EUR/m3

 
2.

Ārpus SA tvertnēm izvietoti SA

29.81 EUR/m3

36.07 EUR/m3

Atkritumi, kuri tiek novietoti virs pilna konteinera (ar pilnībā neaizvērtu vāku) vai blakus
3.

Būvgružu izvešana (ārpus CSA tvertnēm)

44.39 EUR/h

53.71 EUR/h

 

4.

Papildus izvešana lielgabarīta atkritumiem

44.39 EUR/h

53.71 EUR/h

Ārpus līgumā paredzētajām

5.

Individuāla piekļūšana SA tvertnei/ēm (piekļūšana ar pulti, atslēgām, caurlaidēm, atsevišķa brīdināšana utt.)

SA tvertnes/ņu izstumšana no privātās teritorijas un novietošana atpakaļ vietā, līdz 20 m

2.52 EUR

3.05 EUR

Cena tiek piemērota par katru izvešanas reizi. Papildus Pasūtītājs sedz izmaksas par pulšu, atslēgu, caurlaižu izgatavošanu x 3 gab. (SA + 2 dažādi DAV), izņemot, ja iepriekš norādīto komplektu nodrošina Pasūtītājs

6. Automašīnas dīkstāve 52.60 EUR 63.65 EUR EUR / Stundā
7. Atkritumu vedēja mašīnas pakalpojumi 52.60 EUR 63.65 EUR EUR / Stundā
8.

Tvertnes dezinfekcija izbraucot uz klienta adresi, papildus plānotajai

12.00 EUR

14.52 EUR

EUR / Reize

9.

Tvertnes augstspiediena mazgāšana un dezinfekcija (nomaiņas ceļā), papildus plānotajai

17.00 EUR

20.57 EUR

EUR / Reize

10.

Tvertnes nomaiņas pakalpojums mainot uz citu tilpumu, biežāk par 1 reizi pusgadā

35.00 EUR

42.35 EUR

 

11.

Rēķini pa pastu

1.65 EUR/gab.

2.00 EUR/gab

 

12.

Par pakalpojuma sniegšanas darbības atjaunošanu pēc parāda nomaksas

6.66 EUR

8.06 EUR

Par katru atkritumu tvertni, katrā atjaunošanas reizē.

13. SA apsaimniekošanas pakalpojuma / līguma pārtraukšanas un atjaunošanas izdevumi 35.84 EUR 43.37 EUR  
14.

Lielgabarīta konteineru noma

2.30 EUR / dienā

2.78 EUR / dienā

Konteineru nomas maksa + m3 tarifs par izvešanu (SA, LA, BIO, Būvgruži) + transportēšanas izmaksas

15.

SA tvertnes remonts (bojāts SA tvertnes vāks vai ritenis)

15 % apmērā

15 % apmērā

15% apmērā no jaunas tvertnes vērtības

16. Svētku eglītes izvešana 1.49 EUR 1.80 EUR Garumā līdz 2.00 metriem, bez rotājumiem

 

 

Jauna tvertnes cena

Cena bez PVN

Cena ar PVN

 

1 Tvertne ar tilpumu 0,12 m3 29.40 EUR 35.57 EUR 140      Bio 120

2

Tvertne ar tilpumu 0,14 m3

35.00 EUR

42.35 EUR

140140 png

3

Tvertne ar tilpumu 0,24 m3

41.00 EUR

49.61 EUR

240 png 2  240 png 2   brunais 240

4 Tvertne ar tilpumu 0,66 m3 182.80 EUR 221.19 EUR 660
5 Tvertne ar tilpumu 0,77 m3 194.40 EUR 235.22 EUR 660

6

Tvertne ar tilpumu 1,1 m3

213.43 EUR

258.25 EUR

110011001100

Parādu administrēšana un atgūšana Latvijas Republikas teritorijā:

Pirmreizējā parādu atgūšana
(ja ar parādu atgūšanu Pasūtītāja uzdevumā pirms nodošanas
Izpildītājam nav nodarbojusies kāda trešā persona)
Atkārtotā parādu atgūšana
(ja ar parādu atgūšanu Pasūtītāja uzdevumā pirms nodošanas
Izpildītājam ir nodarbojusies kāda trešā persona)
12%* 16%*

*Atlīdzība % no faktiski atgūtās parāda summas no parādniekiem–fiziskām/juridiskām personām.