Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā” nosaka, ka ikviena atkritumu radītāja pienākums ir iekļauties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, tajā skaitā atkritumu dalītā savākšanā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, sedzot visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavā uzsāks pilnsabiedrība “JKP”, tādēļ nepieciešams noslēgt jaunus līgumus.

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” pēc 2021. gada 30. jūnija pārtrauks sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Jelgavas pilsētā.

Pilnsabiedrība “JKP” sniegs jelgavniekiem pakalpojumus, saskaņā ar līgumu, kas 2021. gada 01. aprīlī noslēgts ar Jelgavas pilsētas domi  (publiskais iepirkums ID. Nr. JPD 2020/30/SK).

Jaunos līgumus iespējams noslēgt:

- Klātienē, darba laikā, klientu apkalpošanas centrā Dobeles šosejā 34, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu;

- Elektroniski aizpildot pieteikuma veidlapu gan Privātpersonām, gan Uzņēmumiem. Parakstīt līgumu iespējams ar elektronisko parakstu e eParaksts vai Image removed. Smart-ID.

Tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo daudzdzīvokļu mājās sadzīves atkritumu līgumus pārslēdz to pilvarota persona.

 

Pakalpojuma cenas


Pamatojoties uz to ka 23.11.2020 Saeima ir pieņēmusi izmaiņas "Dabas resursu nodokļa likumā", kas paredz, ka dabas resursu nodokļa (DRN) likme par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu ar 2021. gada 1. janvāri tiek noteikta 65,00 EUR.

No 2021. gada 1. janvāra noteikta maksa par 1 m3  sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visām patērētāju grupām:

Maksa par 1m3 (spēkā no 01.01.2021)
Pakalpojuma maksa bez PVN
Pakalpojuma maksa ar PVN
Maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 17.00 EUR/m3 20.57 EUR/m3

 

Klientu ievērībai!
Atkritumu tvertnes lietošanā tiek nodotas un piegādātas bez maksas.

Tvertnes tilpums

120L

140L

240 L

660 L

1100 L

Tvertne

 

120

 

140 240

 

660

 

1100

Izvešanas biežums

 vismaz 1x4 nedēļās

vismaz 1x4 nedēļās

vismaz 1x4 nedēļās

vismaz 1x4 nedēļās

vismaz 1x4 nedēļās

Vienas izvešanas reizes maksa (ar PVN 21 %)
2.47 EUR
2.88 EUR
4.94 EUR
13.58 EUR
22.63 EUR
 SA tvertņu celtspēju un tehniskās specifikācijas tabula:

Tilpums

Ārējie izmēri

Tukšas tvertnes svars

Celtspēja

Tvertne

120L

480 x 945 x 540 mm

7,50 kg

60 kg

120

140L

485 x 1075 x 540 mm

8,80 kg

70 kg

140

240L

580 x 1045 x 707 mm

11,50 kg

110 kg

240 png 2

660L

1370x778x1365

45 kg

198 kg

6600

1100L

1380 x 1377 x 1070 mm

46,50 kg

486,50 kg

1100

 

Mēs esam ieinteresēti atkritumus savākt laicīgi, lai mazinātu apkārtējās vides piesārņojumu!