Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Pakalpojuma cenas

Maksa Jelgavas valstspilsētā par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visām patērētāju grupām:

Maksa par 1m3
Pakalpojuma maksa bez PVN
Pakalpojuma maksa ar PVN
Maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 01.01.2023 22.59 EUR/m3 27.33 EUR/m3

 

Klientu ievērībai!
Atkritumu tvertnes lietošanā tiek nodotas un piegādātas bez maksas.

Tvertnes tilpums

120 L

140 L

240 L

660 L

1100 L

Tvertne

 

140

 

140 240 png 2

 

6600

 

1100

Izvešanas biežums

 vismaz 1x4 nedēļās

vismaz 1x4 nedēļās

vismaz 1x4 nedēļās

vismaz 1x4 nedēļās

vismaz 1x4 nedēļās

Vienas izvešanas reizes maksa (ar PVN 21 %) no 01.01.2023
3.28 EUR
3.83 EUR
6.56 EUR
18.04 EUR
30.07 EUR
Sadzīves atkritumu tvertņu celtspējas un tehniskās specifikācijas:
Tvertnes tilpums 120 L 140 L 240 L 660 L 1100 L
Ārējie izmēri 480x945x540 mm 485x1075x540 mm 580x1045x707 mm 1370x778x1365 mm 1380x1377x1070 mm
Tukšas tvertnes svars 7.50 kg 8.80 kg 11.50 kg 45 kg 46.50 kg
Celtspēja 60 kg 70 kg 110 kg 198 kg 486.50 kg

 

No 2021.gada 1.jūlija Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā sniedz Pilnsabiedrība “JKP”.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu atkritumu radītājam sniedz saskaņā ar pakalpojuma līgumu, kas noslēgts starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu lietotāju.

Atkritumu radītāji, kuri nav noslēguši Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar Pilnsabiedrību “JKP”, to var izdarīt:

- Klātienē, darba laikā, klientu apkalpošanas centrā Dobeles šosejā 34, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu;

- Elektroniski aizpildot pieteikuma veidlapu gan Privātpersonām, gan Uzņēmumiem. Parakstīt līgumu iespējams ar elektronisko parakstu e eParaksts.

Līgumu par Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu radītāju (gan fizisko, gan juridisko personu) vārdā, kuru īpašumi atrodas daudzīvokļu mājas, saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu slēdz mājas pilnvarotā persona.

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošiem noteikumiem „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”, ikviena atkritumu radītāja pienākums ir iekļauties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, tajā skaitā atkritumu dalītā savākšanā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, sedzot visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.