Automatizētās aizpildes pārbaudes kļūda. Lūduzu meiģiniet velreiz! Izlietotā iepakojuma atkritumu vai stikala aktritumu konteineri ar izmēru 1100L var izvēlēties tikai komplektā ar 1100L sadzīves atkritumu konteineri! Ir jābūt izvēlētam vismaz vienam sadzīves atkritumu konetinerim!!! Lūdzu norādiet uzņēmuma nosaukumu Lūdzu norādiet korektu uzņēmuma reģistrācijas numuru Lūdzu ievadiet vārdu Lūdzu ievadiet uzvārdu Ievadi korektu telefona nummuru Lūdzu norādi sava amata nosaukumu Lūdzu norādi korektu vērtību Lūdzu norādiet korektu e-pasta adresi! Ievadi korektu personas kodu (formāts: xxxxxx-xxxxx) Lūdzu ievadi bankas nosaukumu Lūdzu ievadi konta numuru Ievadi deklarēto dzēves vietas adresi! Ievadi juridisko adresi! Ievadi pasta indeksu Korespondences saņemšanas adrese atsķiras no juridiskās adreses! Korespondences saņemšanas adrese atšķiras no - deklarētās dzīves vietas adreses! Ievadi korespondences saņemšanas adresi Ievadi pasta indeksu Uz epastu Pa pastu (apstiprinu, ka apmaksāšu izdevumus par papīra formāta rēķina sagatavošanu un nosūtīšanu 2 EUR ar PVN) Izvēlies vismaz vienu rēķina saņemšanas veidu! Mēnesis Ceturksnis Pusgads Izvēlies vismaz vienu rēķina saņemšanas veidu! Sezonas līgums (aizpilda tikai tad, ja līgumam ir sezonāls raksturs) Norādi sezonas līguma sākuma datumu Norādi sezonas līguma beigu datumu Sezonu nepieciešams atkārtot katru gadu
Noņemt izvešanas vietu Konteinera novietnes adrese ir tāda pati kā deklarētā adrese Konteinera novietnes adrese ir tāda pati kā juridiskā adrese Norādi konteinera izvietošanas vietas adresi!
Sadzīves atkritumi Stikla atkritumi Izlietotā iepakojuma atkritumi Bio atkritumi
Pievienot izvešanas vietu Apstiprinu augstāk minēto datu pareizību un piekrītu šim līgumam pievienotajiem Fizisko personu atkritumu apsaimniekošanas līguma vispārējiem noteikumiem. Piekrītu, ka saziņai ar mani tiek izmantoti šajā Līgumā norādītie saziņas līdzekļi. Parakstot līgumu, apstiprinu, ka esmu saņēmusi/-is detalizētu informāciju par līguma noteikumiem un esmu tos sapratusi/-is. Piekrītu "Personas datu apstrādes politika" Sagatavot līgumu Apskatīt līguma paraugu Apskatīt līguma paraugu