PERSONU DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI*

1.IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs veikt PASŪTĪTĀJA personas datu apstrādi, t.sk. šī līguma izpildei nepieciešamajā apjomā nodot datus saviem darbiniekiem, trešajām personām, ja tas ir nepieciešams šī līguma izpildes nodrošināšanai, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.


2.Parakstot šo līgumu, PASŪTĪTĀJS:
2.1. piekrīt, ka šajā līgumā norādītā informācija tiek izmantota Klientu apmierinātības pētījumu veikšanai. Dati par Klientu apkalpošanas regularitāti tiek izmantoti tikai apkopotā veidā, lai analizētu Pakalpojuma sniegšanas efektivitāti, un nepieciešamības gadījumā veiktu Pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu, procesu optimizāciju;
2.2.apstiprina, ka ir informēts, ka Pakalpojuma kvalitātes uzlabošanas nodrošināšanai IZPILDĪTĀJA Klientu Apkalpošanas Centra tālruņa sarunas var tikt ierakstītas un tikt uzglabātas līdz 24 mēnešiem. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka tās nav pieejamas trešajām personām.


*Šie personas datu apstrādes noteikumi tiks pievienoti sagatavotajā līgumā