Par mums

No 2021.gada 1.jūlija turpmākos 7 gadus, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības veiktā iepirkuma ID. Nr. JPD 2020/30/SK rezultātiem, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā nodrošinās pilnsabiedrība “JKP”.

 

Atbilstoši noslēgtajam līgumam, pilnsabiedrība nodrošinās atkritumu apsaimniekošanu: 

  • nešķirotiem sadzīves atkritumiem;

  • dalīti vāktiem atkritumiem;

  • lielgabarīta atkritumiem.

 

Pilnsabiedrībā “JKP” apvienojušies trīs pieredzējuši uzņēmumi:

  • SIA “KULK”;

  • SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi;

  • SIA „Reģionālie vides pakalpojumi”.