Poligonā "Brakšķi" ievedamo atkritumu veidi un tarifi

Ar informāciju par tarifa / izcenojumu izmaiņām no 16.10.2023 var iepazīties šeit

Tarifi spēkā ar 01.01.2023

Nr.pk Atkritumu veids Atkritumu kods Kopā, EUR/t bez PVN Kopā, EUR/t ar PVN
1. Nedalīti sadzīves atkritumi (mājsaimniecību un tiem līdzīgi atkritumi) 200301 87.58* 105.97
2. Liela izmēra atkritumi (virs 0,5m x 0,5m x 0,5m) 200307 138.34 167.39
3. Īpašumu sakopšanas atkritumi, kas uzskaitīti visiem lietotājiem, kas norādīti uz atkritumiem (bēniņi, šķūņi, pagrabu, garāžu un tml. Sakopšanas atkritumi) 200399 138.34 167.39
4. Ražošanas atkritumi - atkritumi, kas raduši ražošanas, būvniecības vai tirdzniecības procesu, t.sk .:      
4.1. Nešķiroti ražošanas vai būvniecības atkritumi ** 138.34 167.39
4.2. Šķiroti būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, nesajauktā veidā (betoni, ķieģeļi, flīzes, kārniņi, keramika (t.sk. betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi), koks, asfaltu saturoši maisījumi, augsne un akmeņi)

170101

170102

170103

170107

170201

170302

170504

55.00 66.55
5. Šķiroti bioloģiski noārdāmi (izņemot koksnes apstrādes) atkritumi bez citu atkritumu veidu piemaisījumiem ** 45.00 54.45
6. Azbestu saturoši būvmateriāli (jumta šīferis) 170605 300.00 363.00
7. Nešķiroti atkritumi (izņemot nešķirotus sadzīves atkritumus, kods 200301) ** 138.34 167.39

* Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar dabas resursu nodokli saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.115 (21.10.2021.g.)

** Atbilstoši piesārņojošās darbības atļaujas Nr.JE15IA0002 23.tabulā norādītajiem atkritumu nosaukumiem.

  • Par citu atkritumu veidu pieņemšanas nosacījumiem jautājumus sūtīt rakstiski uz e-pastu info@komunalie.lv .
  • Samaksu par atkritumu ievešanu personas var veikt uz vietas skaidrā naudā vai ar norēķinu karti. Atkritumu ievedējam pēc pieprasījuma tiek izsniegta izziņa par katru atkritumu kravu un kases čeks.
  • Juridiskās personas, kuras veic regulāru atkritumu ievešanu, var noslēgt līgumus. Lai noslēgtu līgumu, lūdzam nosūtīt sava uzņēmuma rekvizītus, plānoto ievedamo atkritumu veida nosaukumus un daudzumus gadā uz e-pastu info@komunalie.lv . Pēc līguma noslēgšanas norēķināties iespējams ar pārskaitījumu pēc pakalpojuma saņemšanas, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Vēršam uzmanību uz to, ka atkritumu transportēšanai nepieciešama Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegta Atkritumu pārvadāšanas atļauja.

Šķirošanas stacijas "Brakšķi" kontakti:

Skatīt atrašanās vietu kartē
SIA "Jelgavas komunalie pakalpojumi www.komunalie.lv Atkritumu pieņemšana
Adrese: Līvbērzes pagasts, "Brakšķi", Jelgavas novads LV-3014 Darba laiks:
Tārlunis: 26662607 Darba dienās 8:00 - 20:00
E-pasts: info@komunalie.lv Brīvdienās, svētku dienās 8:00 - 18:00

brakski