Poligonā "Brakšķi" ievedamo atkritumu veidi un tarifi

Spēkā esošais tarifs zemāk pievienotajā tabulā

Nr.pk Atkritumu veids Atkritumu kods Kopā, EUR/t bez PVN Kopā, EUR/t ar PVN
1. Nešķiroti sadzīves atkritumi (mājsaimniecību un tiem līdzīgi atkritumi) 200301 148.81* 180.06
2. Liela izmēra atkritumi (virs 0,5m x 0,5m x 0,5m) 200307 177.81 215.15
3.

Citur neminēti sadzīves atkritumi, t.sk. īpašumu sakopšanas atkritumi (atkritumi, kas rodas sakopjot īpašumus (bēniņu, garāžu, šķūņu, pagrabu u.c. sakopšanas atkritumi,

kas var saturēt kokmateriālus, būvmateriālus, metāla, plastmasas un tekstila izstrādājumus, kā arī sadegušus, apdegušus atkritumus), kā arī kapu saimniecības atkritumi,

kuros mēdz būt arī citi piejaukumi, kas nav atbilstoši kapu atkritumiem, piem., sausās puķes, sveces; arī dzīvokļu kooperatīvos savāktie atkritumi.

200399 177.81 215.15
4. Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi 200203 177.81 215.15
5. Ielu tīrīšanas atkritumi 200303 177.81 215.15
6. Bioloģiski noārdāmi atkritumi      
6.1 Šķiroti bioloģiski noārdāmi (izņemot koksnes apstrādes) atkritumi bez citu atkritumu veidu piemaisījumiem

200201

200108

200109

45.00 54.45
6.2 Šķiroti bioloģiski noārdāmi (izņemot koksnes apstrādes) atkritumi ar citu atkritumu veidu piemaisījumiem

200201

200108

200109

135.73 164.23
7. Ražošanas atkritumi – atkritumi, kas radušies ražošanas, būvniecības vai tirdzniecības procesos, t.sk.:

 

   
7.1 Nešķiroti būvniecības, ražošanas atkritumi, t.sk. izolācijas materiāli

170904

170604

070799

177.81 215.15
7.2

Šķiroti būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, nesajauktā veidā (betons, ķieģeļi, flīzes, kārniņi, keramika (t.sk. betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu,

keramikas maisījumi), koks, asfaltu saturoši maisījumi, augsne un akmeņi)

170101

170102

170103

170107

170201

170302

170504

55.00 66.55
7.3 Azbestu saturoši būvmateriāli (jumta šīferis) 170605 315.00 381.15
7.4 Atkritumi no sietiem 190801 177.81 215.15
8. Pelni, izdedži un sodrēji:      
8.1 Smagie pelni, izdedži un sodrēji 100101 177.81 215.15
8.2 Citi gāzu attīrīšanas atkritumi 100119 177.81 215.15
8.3 Smiltis, kas rodas, sadedzinot kurināmo virstošajā slānī 100124 177.81 215.15
9. Mehāniskās apstrādes atkritumi:      
9.1 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi, derīgi apglabāšanai 191212 177.81 215.15
9.2 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi, derīgi tālākai pārstrādei 191212 64.04 77.49
10. Autoplastmasa 160119 177.81 215.15

* Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar dabas resursu nodokli saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora Padomes 20.06.2024.g.  lēmumu Nr.34

** Atbilstoši piesārņojošās darbības atļaujas Nr. AP22IA0001 23.tabulā norādītajiem atkritumu nosaukumiem.

  • Par citu atkritumu veidu pieņemšanas nosacījumiem jautājumus sūtīt rakstiski uz e-pastu info@komunalie.lv .
  • Samaksu par atkritumu ievešanu personas var veikt uz vietas skaidrā naudā vai ar norēķinu karti. Atkritumu ievedējam pēc pieprasījuma tiek izsniegta izziņa par katru atkritumu kravu un kases čeks.
  • Juridiskās personas, kuras veic regulāru atkritumu ievešanu, var noslēgt līgumus. Lai noslēgtu līgumu, lūdzam nosūtīt sava uzņēmuma rekvizītus, plānoto ievedamo atkritumu veida nosaukumus un daudzumus gadā uz e-pastu info@komunalie.lv . Pēc līguma noslēgšanas norēķināties iespējams ar pārskaitījumu pēc pakalpojuma saņemšanas, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

 Vēršam uzmanību uz to, ka atkritumu transportēšanai nepieciešama Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegta Atkritumu pārvadāšanas atļauja. 

Šķirošanas stacijas "Brakšķi" kontakti:

Skatīt atrašanās vietu kartē
SIA "Jelgavas komunalie pakalpojumi www.komunalie.lv Atkritumu pieņemšana
Adrese: Līvbērzes pagasts, "Brakšķi", Jelgavas novads LV-3014 Darba laiks:
Tārlunis: 26662607 Darba dienās 8:00 - 20:00
E-pasts: info@komunalie.lv Brīvdienās, svētku dienās 8:00 - 18:00

brakski