Saistībā ar izmaiņām atkritumu apglabāšanas tarifā, no 2024. gada 21. jūlijā Jelgavas valstspilsētā mainīsies maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Pilnsabiedrība “JKP” informē, ka pamatojoties uz 20.06.2024. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr.34 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu”, poligonā "Brakšķi" mainās tarifs atkritumu apglabāšanai. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu (39.panta 12 daļu) un ar Jelgavas valstpilsētas domi noslēgtā “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma līguma” nosacījumiem, ja līguma darbības laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes tarifs, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Jelgavas valstspilsētā mainās kopējā Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma cena no 21.07.2024.EUR 31.77 - (bez PVN) par 1m3 nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

  • Maksa par viena sadzīves atkritumu konteinera izvešanu no 21.07.2024.
  • Maksa par viena dalīti vākto bioloģiski noārdāmo atkritumu konteinera izvešanu no 21.07.2024.

Konteinera tilpums, mᶟ

Cena bez PVN

EUR 31.77

Cena ar PVN

EUR 38.44

0.12

3.81

4.61

0.14

4.45

5.38

0.24

7.62

9.22

0.66

20.97

25.37

0.77

24.46

29.60

1.10

34.95

42.29

 

Konteinera tilpums, mᶟ

Cena bez PVN

EUR 19.06

Cena ar PVN

EUR 23.06

0.12

2.29

2.77

0.24

4.57

5.53

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums - https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/cmaa_files/L%C4%93mumsN34D20062024.pdf