Jauno līgumu slēgšana sākot ar 5.maiju

Sākot ar 2021.gada 1.jūliju, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavā uzsāks pilnsabiedrība “JKP”, tādēļ nepieciešams noslēgt jaunus līgumus. To, sākot ar 5.maiju, iespējams izdarīt:

 

  • klātienē Dobeles šosejā 34, Jelgavā (iepriekšējā pakalpojumu sniedzēja telpās), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (darbdienās no plkst.8.00 līdz 19.00, bez pusdienas pārtraukuma; sestdien 8. maijā - no plkst.8.00 līdz 17.00; sestdien 12.junijā - no plkst.8.00 līdz 17.00)
  • elektroniski pilnsabiedrības “JKP” mājas lapā: atkritumijkp.lv

 

Ikviena sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldībā izvēlēto pakalpojuma sniedzēju.

 

Pilnsabiedrība “JKP” sniegs jelgavniekiem pakalpojumus, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības veiktā iepirkuma ID. Nr. JPD 2020/30/SK rezultātiem. Savukārt, konteineru nomaiņa (pārņemšana) notiks, veicot kārtējo atkritumu izvešanu atbilstoši pastāvošajam grafikam.