Aicinām nodot tekstila izstrādājumus tiem paredzētajos specializētajos konteineros

Image
tekstils_infografka

Pilnsabiedrība “JKP” aicina nodot tekstila izstrādājumus tiem paredzētajos specializētajos konteineros, nevis nolikt blakus atkritumu konteineriem.

Nereti iespējams novērot, ka iedzīvotāji novieto maisus ar nevajadzīgajiem tekstila izstrādājumiem pie sadzīves atkritumu tvertnēm, tomēr saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas saistošajiem noteikumiem, aizliegts novietot atkritumus (t.sk. tekstila izstrādājumus) jebkurā to savākšanai neparedzētā vietā - pie konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos u.c.

Atgādinām, ka saskaņā ar Eiropas direktīvu, visās Eiropas Savienības dalībvalstīs no 2025. gada būs jānodrošina tekstila šķirošana un apsaimniekošana. Latvijā šķirošana uzsākta jau no 2023. gada. Tekstila izstrādājumu šķirošana iedzīvotājiem ir iespēja samazināt nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu savā mājsaimniecībā, vienlaikus dodot otru dzīvi tiem tekstila izstrādājumiem, kuri vēl ir lietojami, taču kaut kādu iemeslu dēļ netiek lietoti.

Kopumā Jelgavā šobrīd pieejami 13 konteineri tekstila izstrādājumu dalītai vākšanai, kuru apsaimniekošanu ikdienā nodrošina pilnsabiedrība “JKP”.

Kā cita alternatīva ir vēl izmantojamo tekstila izstrādājumu ziedošana labdarības iestādēs vai nodošana SIA "Zemgales Eko" dalīto atkritumu vākšanas (DAV) laukumos.

adreses