Saistībā ar dabas resursu nodokļa (DRN) likmes pieaugumu, no 2024. gada 1. janvāra Jelgavas valstspilsētā mainīsies maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Image
IMG_3698_2.jpg

7. decembrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz ar nākamo gadu līdz 2026. gadam palielināt dabas resursu nodokļa likmi, šādā veidā plānots nodrošinot virkni Eiropas Savienības un Latvijas kopīgo zaļo mērķu sasniegšanu – ierobežot vides piesārņošanu, veicināt aprites ekonomiku un dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu.

Grozījumi paredz pakāpeniski no 95 uz 130 eiro par tonnu paaugstināt dabas resursu nodokļa likmi sadzīves un ražošanas atkritumiem, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem. No 2024. gada likme plānota 110 eiro par tonnu, 2025.gadā – 120 eiro par tonnu, bet 2026. gadā – 130 eiro par tonnu.

Tarifa izmaiņas notiek tikai saistībā ar DRN pieaugumu. Sadārdzinoties maksai par sadzīves atkritumu apglabāšanu, pieaug maksa arī par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Brakšķi”. 11.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa izmaiņas.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam, tad, ja līguma darbības laikā ir mainījies tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu. 

Izmaksu pieaugums atkarībā no tvertnes tilpuma skatāms zemāk pievienotajā tabulā.

Maksa par 1m3
Pakalpojuma maksa bez PVN
Pakalpojuma maksa ar PVN
Maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu līdz 31.12.2023 28.64 EUR/m3 34.65 EUR/m3
Maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 01.01.2024 29.81 EUR/m3 36.07 EUR/m3

 

Klientu ievērībai!
Atkritumu tvertnes lietošanā tiek nodotas un piegādātas bez maksas.

Tvertnes tilpums

120 L

140 L

240 L

660 L

770 L

1100 L

Tvertne

 

140

 

140 240 png 2

 

6600

 

6600 1100
Vienas izvešanas reizes maksa (ar PVN) līdz 31.12.2023
4.16 EUR
4.85 EUR
8.31 EUR
22.87 EUR
26.68 EUR
38.12 EUR
Vienas izvešanas reizes maksa (ar PVN) no 01.01.2024
4.33 EUR
5.05 EUR
8.65 EUR
23.80 EUR
27.77 EUR
39.68 EUR