Aicinām sakopt apstādījumus īpašumos un tam piegulošajās teritorijās

Image
jkp auto

Bojāti auto spoguļi un bākugunis, saskrāpēti auto stikli un durvis – ar šādām situācijām, veicot atkritumu izvešanu no privātmājām un daudzdzīvokļu namu iekšpagamiem, mēdz saskarties Pilnsabiedrības “JKP” transports.

Problēmas cēlonis: privāto teritoriju apstādījumi – koki un krūmi – sazarojuši virs brauktuvēm un ietvēm, kā rezultātā lielgabarīta transportam tiek traucēta piekļūšana pie atkritumu savākšanas vietām.

Pilnsabiedrība “JKP” atgādina, ka saskaņā ar Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem virs ietvēm zaru augstums pieļaujams ne zemāks kā 2,5 metri, bet virs brauktuvēm – ne zemāks kā 4,5 metri.

Būtiski uzsvērt, ka privātajās teritorijās Jelgavas pašvaldības saistošo noteikumu ievērošana ir īpašnieku atbildība un to izpildi kontrolē Jelgavas pašvaldības policija.