Iepakojuma konteinerā "iešķirots" šķidrums bojā divas tonnas atkritumu

Image
foto3

Teju divas tonnas dalīti vāktu atkritumu otrreizējās pārstrādes vietā ceļo uz poligonu “Brakšķi” apglabāšanai. Pilnsabiedrībā “JKP” skaidro: šis gadījums ir klasisks piemērs paviršai atkritumu šķirošanai un apliecinājums tam, ka pat viena nepiemērota atkritumu vienība iepakojuma konteinerā spēj sabojāt pusi no dienas laikā savāktās atkritumu kravas.

Februārī uzņēmums sakārās ar situāciju, kad pēc dalītu atkritumu (iepakojuma) savākšanas vairāk nekā 90 adresēs, to izkraušanas punktā “Zemgales eko” šķirošanas laukumā konstatēts – puse no dienas laikā savāktajiem atkritumiem ir mitri un lipīgi. Proti, nederīgi otrreizējai pārstrādei.

Kā vēlāk noskaidrots, pētot kravas saturu, pie vainas varētu būt pieclitru pudele ar lipīga šķidruma sastāvu. Atkritumu vedējā darbinot presētāju, pudele visdrīzāk tika saplacināta, bet tajā esošā viela jeb šķidrums iztecējis uz blakus esošajiem atkritumiem. Šāds iepakojums – kopumā ap divām tonnām atkritumu – vairs nav derīgs pārstrādei,” stāsta pilnsabiedrības “JKP” pārstāvji. Būtiski uzsvērt, ka uzņēmuma darbinieki vērtē konteinera satura atbilstību pirms tā iztukšošanas, tomēr īpaši 1100 litru konteineru gadījumā novērtēt saturu pilnā apjomā ir apgrūtinoši.

Neilgi pēc notikuma, pilnsabiedrības “JKP” darbinieki devās uz teju trešdaļu konkrētā maršruta adresēm, kas vairumā gadījumu ir uzņēmumu teritorijas, dalīti vākto atkritumu konteineros veicot atkritumu kvalitātes pārbaudes – vai šķiro pareizi? “Pēc apsekošanas secinām, ka no vairāk nekā 20 adresēm, 40 procentos gadījumu konstatētas neatbilstības,” vērtē “JKP” darbinieki, papildinot: konteineros ievieto mitru kartonu, netīras salvetes, cigarešu izsmēķus, vienreizlietojamos traukus ar dzērienu saturu. Dažos no 1100 litru konteineriem šādi neatbilstoši atkritumi tika ieslēpti zem tīrām kartona kastēm,” stāsta pilnsabiedrībā.

Ņemot vērā radušos situāciju, pilnsabiedrība “JKP” atgādina: atbilstoši noslēgtajam līgumam, pilnsabiedrības klienti apņemas nodrošināt dalītu atkritumu vākšanas kvalitātes un uzkrāšanas prasības un nepieļaut citu atkritumu veidu piejaukumu. Neatbilstību gadījumā, atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības ir neveikt atkritumu izvešanu, informējot par to klientu. Ja neatbilstības tiek konstatētas atkārtoti, veicot foto fiksāciju, atkritumi tiek izvesti par sadzīves atkritumu cenu un par to klientam piemērota attiecīga maksa.

Vienlaikus, ņemot vērā, ka šajā gadījumā pārkāpumi konstatēti juridisku personu adresēs, būtiski uzsvērt: arī tad, ja konteiners ir brīvi pieejams konkrētā uzņēmuma klientiem, kuri tur, iespējams, ievieto neatbilstošus atkritumus, tas neatbrīvo no atbildības par konteinera saturu.

Aicinām cienīt citu cilvēku darbu un šķirot atbildīgi – arī viena darvas karote var sabojāt medus mucu!

foto5foto4