Poligonā "Brakšķi" ievedamo atkritumu veidi un tarifi

Tarifi spēkā ar 01.01.2021

Nr.pk Atkritumu veids Atkritumu kods Kopā, EUR/t bez PVN Kopā, EUR/t ar PVN
1. Nedalīti sadzīves atkritumi (mājsaimniecību un tiem līdzīgi atkritumi) 200301 65,48* 79,23
2. Liela izmēra atkritumi (virs 05m x 0,5mx 0,5m) 200307 101,06 122,28
3. Īpašumu sakopšanas atkritumi, kas uzskaitīti visiem lietotājiem, kas norādīti uz atkritumiem (bēniņi, šķūņi, pagrabu, garāžu un tml. Sakopšanas atkritumi) ** 101,06 122,28
4. Ražošanas atkritumi - atkritumi, kas raduši ražošanas, būvniecības vai tirdzniecības procesu, t.sk .:      
4.1. Nešķiroti ražošanas vai būvniecības atkritumi ** 101,06 122,28
4.2. Šķiroti būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, nesajauktā veidā (betoni, ķieģeļi, flīzes, kārniņi, keramika (t.sk. betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi), koks, asfaltu saturoši maisījumi, augsne un akmeņi)

170101

170102

170103

170107

170201

170302

170504

23.40 28.31
5. Šķiroti bioloģiski noārdāmi (izņemot koksnes apstrādes) atkritumi bez citu atkritumu veidu piemaisījumiem ** 23.40 28.31
6. Azbestu saturoši būvmateriāli (jumta šīferis) 170605 106,06 128.33

* Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar dabas resursu nodokli saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora Padomes 17.12.2020.g.  lēmumu Nr.176;

** Atbilstoši piesārņojošās darbības atļaujas Nr.JE15IA0002 23.tabulā norādītajiem atkritumu nosaukumiem.

  • Par citu atkritumu veidu pieņemšanas nosacījumiem jautājumus sūtīt rakstiski uz e-pastu info@komunalie.lv .
  • Samaksu par atkritumu ievešanu personas var veikt uz vietas skaidrā naudā vai ar norēķinu karti. Atkritumu ievedējam pēc pieprasījuma tiek izsniegta izziņa par katru atkritumu kravu un kases čeks.
  • Juridiskās personas, kuras veic regulāru atkritumu ievešanu, var noslēgt līgumus. Lai noslēgtu līgumu, lūdzam nosūtīt sava uzņēmuma rekvizītus, plānoto ievedamo atkritumu veida nosaukumus un daudzumus gadā uz e-pastu info@komunalie.lv . Pēc līguma noslēgšanas norēķināties iespējams ar pārskaitījumu pēc pakalpojuma saņemšanas, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

 

Vēršam uzmanību uz to, ka atkritumu transportēšanai nepieciešama Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegta Atkritumu pārvadāšanas atļauja.

Šķirošanas stacijas "Brakšķi" darba laiks:

  • darba dienās 8:00 - 20:00
  • pārējās dienās 8:00 - 18:00
Rekvizīti:

SIA "Jelgavas komunalie pakalpojumi"

Nod. maks. Nr. LV43603022128

Adrese: "Brakšķi", Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads LV-3014

Juridiskā adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava LV-3007

Kontakti: Tārlunis.: 26662607 E-pasts: info@komunalie.lv

www.komunalie.lv

Image
Brakski