Papildpakalpojumu cenrādis

Cenrādis spēkā ar 01.07.2021.

Pakalpojums
Pakalpojuma maksa bez PVN
Pakalpojuma maksa ar PVN
Papildu nosacījumi

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs

17.00 EUR/m3

20.57 EUR/m3

 

Ārpus SA tvertnēm izvietoti SA

17.00 EUR/m3

20.57 EUR/m3

 

Būvgružu izvešana (ārpus CSA tvertnēm)

45.57 EUR/m3

55.14 EUR/m3

 

Papildus izvešana lielgabarīta atkritumiem

34.96 EUR/m3

42.30 EUR/m3

Ārpus līgumā paredzētajām

Individuāla piekļūšana SA tvertnei/ēm (piekļūšana ar pulti, atslēgām, caurlaidēm, atsevišķa brīdināšana utt.)

SA tvertnes/ņu izstumšana no privātās teritorijas un novietošana atpakaļ vietā, līdz 20 m

2.52 EUR

3.05 EUR

Cena tiek piemērota par katru izvešanas reizi. Papildus Pasūtītājs sedz izmaksas par pulšu, atslēgu, caurlaižu izgatavošanu x 3 gab. (SA + 2 dažādi DAV), izņemot, ja iepriekš norādīto komplektu nodrošina Pasūtītājs

Tvertnes dezinfekcija izbraucot uz klienta adresi, papildus plānotajai

12.00 EUR

14.52 EUR

Pēc CSA tarifa

Tvertnes augstspiediena mazgāšana un dezinfekcija (nomaiņas ceļā), papildus plānotajai

17.00 EUR

20.57 EUR

Pēc CSA tarifa

Tvertnes nomaiņas pakalpojums mainot uz citu tilpumu, biežāk par 1 reizi pusgadā

35.00 EUR

42.35 EUR

 

Rēķini pa pastu

1.65 EUR/gab.

2.00 EUR/gab

 

SA apsaimniekošanas līguma atjaunošana maksa pēc parāda nomaksas

6.66 EUR

8.06 EUR

Par katru SA tvertni, katrā atjaunošana reizē.

SA tvertnes tilpuma maiņa biežāk kā 1x pusgadā vai apsaimniekošanas līguma atjaunošana maksa pēc parāda nomaksas (ja jāuzstāda konteiners)

35.00 EUR

42.35 EUR

 

Lielgabarīta konteineru noma

2.30 EUR / dienā

2.78 EUR / dienā

Konteineru nomas maksa + m3 tarifs par izvešanu (SA, LA, BIO, Būvgruži) + transportēšanas izmaksas

SA tvertnes remonts (bojāts SA tvertnes vāks vai ritenis)

15 % apmērā

15 % apmērā

15% apmērā no jaunas tvertnes vērtības

       

Jauna tvertnes cena

Cena bez PVN

Cena ar PVN

 

Tvertne ar tilpumu 0,14 m3

35.00 EUR

42.35 EUR

140140

Tvertne ar tilpumu 0,24 m3

41.00 EUR

49.61 EUR

240 png 2240 png 2

Tvertne ar tilpumu 1,1 m3

213.43 EUR

258.25 EUR

110011001100